Details

Adres
Nederstraat

De Nederstraat vormde oorspronkelijk tezamen met de Overstraat een doorgaande benedenweg waarlangs lintbebouwing is ontstaan. De Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat vormde de bovenweg waaraan de akkers grensden. De Nederstraat volgt de hoogtelijn langs de Heuvelrug met als gevolg dat de bebouwing aan de noordzijde enkele meters boven het straatniveau is gelegen. Hier bevindt zich op het ‘Hugtje’ (heuveltje) aan de oostzijde van de Andrieskerk een blok van drie gerestaureerde achtiende-eeuwse woningen die oorspronkelijk aan de kerk toebehoorden.

 

Monumentale foto’s van het oude straatbeeld (met dank aan de Heemkundige Stichting):