« Terug naar monumenten

Omgracht terrein met resten van versterkt huis ‘Lievendael’

Details

Adres
langs pad achter bebouwing, ter hoogte van Nederstraat 13


Locatie van een voormalig kasteel/woontoren en erkende ridderhofstad. Klik hier voor meer informatie.

Voor een video van het terrein vanuit de lucht, klik hier.

Bij uitzondering is de stichtingsdatum van dit slotje nauwkeurig bekend. In 1419 beleende Jacob van Gaasbeeck, heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede, zijn bastaardneef Jan van Driebergen ter gelegenheid van diens huwelijk met een hofstede en tien morgen land, gelegen aan de Utrechtseweg, tussen de kerk en het kasteel Amerongen. Met goedkeuring van zijn leenheer liet Jacob van Driebergen de hofstede afbreken en bouwde er het kasteeltje “Lievendael”. Het huis stamde uit de late middeleeuwen, maar nog steeds werden de oude Frankische vormen toegepast. In de 17e eeuw was het reeds tot ruïne vervallen. Het hoofdbestanddeel ervan werd gevormd door een zware vierkante woontoren waarbij waarschijnlijk een lager gedeelte aansloot. De achterkleindochter van heer Jan van Driebergen bracht het goed door huwelijk in het geslacht van Lockhorst. Later kwam het door erfenis aan de heren van Mathenesse die het huis in 1638 verkochten aan de Utrechtse regent Adriaan Ploos van Amstel. Al deze mensen woonden elders zodat het huis Lievendaal lange tijd leeg stond waardoor het verwaarloosde en verviel. Adriaans zoon Gerhard verkocht in 1653 het goed aan Maria Hondeling, weduwe van Jhr. Diderick van Eck van Pathaleon. Zijn kleinzoon Willem overleed in 1688, een insolvente boedel achterlatend. Er werd niets voor het behoud van Lievendaal gedaan. Geheel vervallen werd het uit het faillissement overgenomen door Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen, welke het liet slopen. Slechts de titel Heer van Lievendaal bleven hij en zijn nazaten voeren. Hiermee verdween een merkwaardig laat voorbeeld van het Frankische donjon type.

Bron: Henk van Lienden

Foto's

Lievendaal2 Lievendaal1