« Terug naar monumenten

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van het Utrechtse dorp Amerongen. Het behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990.

Details

Adres
Drostestraat 10-20

Middeleeuwen

De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van dat jaar verklaarde Floris V van Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn mannen van leen zijn geworden van den “Huyse dat si doen timmeren”. Het kasteel werd in die vroege jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 werd het huis verkocht aan Goert van Reede 1516-1585). Hij trouwde met Geertruid van Nijenrode, die erfdochter van het nabijgelegen Zuylestein was . De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar waarin het huis werd erkend als ridderhofstad. Frederik van Reede erfde het huis van zijn vader en liet het op zijn beurt na aan zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard Adriaan van Reede, die het huis in 1641 in bezit kreeg, brak er voor het huis een nieuwe tijd aan.

Wederopbouw in 1673

Kasteel Amerongen zoals het eruit zag voor de verwoesting door de Fransen in 1673
Godard Adriaan van Reede was bekend als prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland. Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor verfraaide hij het huis. Tijdens het rampjaar vluchtte Margaretha tijdelijk naar Amsterdam terwijl Godard Adriaan in Berlijn verbleef bij de keurvorst van Brandenburg. In februari 1673 was het kasteel door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder supervisie van Margaretha werd er na de verwoesting direct begonnen met de herbouw. Het huidige Kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-classicistische stijl. In 1680 was het huis gereed. Godard Adriaan van Reede overleed in 1691. Zijn zoon Godard van Reede-Ginckel volgde zijn vader op als heer van Amerongen. Hij trouwde met Philipotta van Raesfeld, erfdochter van Kasteel Middachten. Godard van Ginckel was een van de vertrouwelingen van Stadhouder Willem III. Hij was succesvol in het leger van de prins en behaalde in Ierland belangrijke overwinningen. Hij werd onderscheiden en verkreeg de titel Graaf van Athlone.

Kasteel Amerongen vanaf de 18de eeuw

Na het huwelijk van Van Ginckels zoon Frederik Christiaan van Reede, tweede graaf van Athlone, met Henriette van Nassau-Zuylestein, werd het kasteel van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed. Een inventarislijst uit 1748 geeft een goed beeld van de smaak waarin het huis werd ingericht op het gebied van meubilair en luxe goederen als porselein, zilver en damast.

Naar Engeland

Toen in 1795 de Fransen de Nederlanden binnenvielen, vertrokken de Oranjegezinde mannelijke leden van de familie samen met Willem V naar Engeland. Zij werden spoedig gevolgd door de vrouwelijke gezinsleden. Dit vertrek naar Engeland betekende voor Kasteel Amerongen een langdurige afwezigheid van de eigenaren. Het beheer kwam in handen van de rentmeester.

Overerving

De negende en laatste graaf van Athlone woonde op Kasteel Middachten, daarnaast was hij heer van Amerongen. In 1844 overleed hij kinderloos. Kasteel Amerongen kwam daarna via de vrouwelijke lijn in 1879 in bezit van Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck.

De laatste bewoners

Godard graaf van Aldenburg Bentinck (1857-1940) vestigde zich in 1879 op Kasteel Amerongen en bracht het opnieuw tot bloei. Hij huwde Augustine Wilhelmine Louise Adrienne gravin van Bylandt (1861-1916), met wie hij vier zonen en twee dochters kreeg. Kasteel Amerongen werd volgens moderne methoden beheerd. De bewoner steunde de bevolking van Amerongen door agrarische projecten op te zetten, Godard gaf de architect P.J.Cuypers opdracht veranderingen in het huis aan te brengen.

Klik hier voor meer informatie op de website van het kasteel.

Als de muren van het kasteel konden praten… YouTube video ‘Goet en Bloet’ over een strijdvaardige familie die haar kasteel verliest in Rampjaar 1672.

Foto's

Drostestraat 10-20 kasteelRR