« Terug naar monumenten

Woonhuis ‘Hoogerwerf’

Details

Adres
Overstraat 25
Bouwjaar
1780-1826

Het tweebeukige Hoogerwerf werd in 1835 gekocht door notaris J.W.A. Immink sr. Immink was een tijdlang burgemeester van Amerongen totdat de notariswet van 1842 verbood dat een notaris een openbare bestuursfunctie mocht uitoefenen. Na zijn dood in 1866 erfde zijn zoon, die ook notaris was, het huis. Diens opvolger J.W. van Wieringen bewoonde het pand van 1887 tot 1904. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door notaris O. Temminck. In 1975 kreeg het huis VVD’er Hans Wiegel als nieuwe eigenaar. Het stuk grond dat bij het huis hoorde, werd in de loop van de tijd smaller. In 1995 moesten een paar stroken van het terrein aan de gemeente worden overgedragen in verband met de verbreding van de Overstraat en de Imminkstraat.

Foto's

Overstraat 25 HoogerwerfR