« Terug naar monumenten

Woonhuis, restaurant ‘De Roode Leeuw’, dwarshuisboerderij

Details

Adres
Drostestraat 35
Bouwjaar
Blijkens de jaartalankers is de achtergevel in 1794 herbouwd, maar de voorkant is zeker ouder.

‘De Roode Leeuw’ is een voormalig logement met een schitterend uitzicht op de uiterwaarden. De Roode Leeuw wordt voor het eerst genoemd in 1702. Als in 1726 Andries Schoemaker het dorp bezoekt, beschrijft hij dat hij, van de Rijndijk komende, ‘bij de herberg komt welke is een goede plaats voor mensen en beesten; leggende het eerste huis in ’t dorp’. De oude herberg is reeds lang gesloopt en heeft blijkens de ankers in de achtergevel in 1794 plaats gemaakt voor het tegenwoordige gebouw. De Roode Leeuw werd al het laatste kwart van de zeventiende eeuw vermeld als halteplaats voor de postdienst Hamburg-Zutphen-Tiel. De ligging van het logement was zeer gunstig, op de hoek van de Lekdijk en de naar de pontveer lopende Rijnsteeg, op het kruispunt van wegen naar Utrecht, Arnhem, Amersfoort, Wijk bij Duurstede en Tiel.

De herberg heeft steeds tot het kasteelbezit gehoord en werd aan een kastelein verhuurd. Als zodanig vinden we genoemd Otto de Ridder 1806, Jacob van Wijk 1846 en na 1851 diens weduwe, en R.J. Ambrosius’ aan wie in 1877 de huur werd opgezegd. Uit een huurcontract van 1886 blijkt tevens dat de huurder van deze herberg recht had tot het heffen van tol en weggeld op de Veerweg. De Roode Leeuw was ook nog bekend als hotel Pol, naar een der vroegere exploitanten.

Behalve als herberg heeft De Roode Leeuw velerlei functies vervuld. De stalhouderij achter het logement zorgde voor belangrijke neveninkomsten. Nog tot in de jaren dertig van de vorige eeuw maakten plaatselijke notabelen gebruik van de wagens van De Roode Leeuw. Boven de staldeuren aan de zijkant van het achterhuis is nog het oude opschrift te lezen: ‘Er is Goed Logement te Voet en te Paerd’.

 

Bron: Henk van Lienden.

 

Foto's

Drostestraat 35 De Roode Leeuw 35 RRR Drostestraat 35 De Roode LeeuwR Drostestraat 35 opschriftR Kromme Hoek