« Terug naar monumenten

Burgemeester Jhr. H. v.d. Boschstraat

Details

Adres
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat

De Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat heette voorheen Achterweg en Utrechtsepostweg en vervulde de secundaire rol van een achterstraat. Ze vormde de achterste begrenzing van de percelen aan de Overstraat. Het woongedeelte van de huizen was naar de Overstraat gekeerd, het bedrijfsgedeelte en het achtererf waren van de Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat bereikbaar. De straat verraadt nog steeds haar oude agrarische karakter. De straatwand is veel minder gesloten dan die van de Overstraat en bestaat nog voor een groot deel uit voormalige boerderijen en tabaksschuren. Door de Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat liep de tramlijn van de Ooster-Stoomtram-Maatschappij. In 1883 was de lijn Doorn-Amerongen doorgetrokken als onderdeel van de aanleg van de smalsporige stoomtramlijn van Zeist naar Arnhem. De komst van de tram bracht Amerongen binnen het bereik van toeristen, waarvan de horeca natuurlijk profiteerden. Aan de Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat bevonden zich onder andere de uitspanningen Het Rode Hert en Buitenlust. Bij Het Rode Hert bevond zich de tramremise, zoals nog steeds aan de verbreding van de straat hier te zien is. In 1948 is de tramlijn opgeheven.

De huidige Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat heeft deze naam na WO II gekregen, als hommage aan burgemeester Jhr. H. van den Bosch (1921-1946), onder wiens bestuur in 1930 het belangrijke besluit werd genomen de Rijksstraatweg, de huidige Koningin Wilhelminaweg, aan de noordzijde om de oude dorpskern te leiden. Dit is een van de belangrijkste besluiten geweest met betrekking tot de topografische structuur van Amerongen. In 1955 werd het gebied ten noorden van de Rijksstraatweg (door Amerongen heet het deeltracé Koningin Wilhelminaweg) aangewezen voor verdere uitbreiding van Amerongen. De uitbreiding is vooral ten koste gegaan van de oude tabakslanden en tabaksschuren. Hierdoor werd wel de oude dorpskern gescheiden van de uitbreidingen aan de noordzijde en werd de homogeniteit van het dorp verstoord.

Monumentale foto’s van het oude straatbeeld. Met dank aan de Heemkundige Stichting.