Details

Adres
Hof 16

De laatgotische Andrieskerk ligt op een vrij hoog terrein aan de Hof. Ze is ontstaan uit een oudere romaanse kerk, waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. In het transept tussen koor en schip zijn daarvan nog resten aanwezig. Een overigens niet authentieke wijdingssteen boven de deur van de Natewisch-kapel aan de zuidzijde vermeldt: ‘Heer Ian Gerritsz van Zuylen van Natewisch Ridder heeft dese capel gesticht int jaar 1418’. In werkelijkheid is deze kapel waarschijnlijk in de zeventiende eeuw gebouwd. In 1527 werd aan de bouw van de toren begonnen. In de toren zijn op constructieve punten tufsteenblokken verwerkt. Omstreeks het midden van de zestiende eeuw was de bouw van de kerk voltooid. Klik hier voor meer informatie.