Musical-in-één-dag ‘De zingende gravin’… Ongeveer 87 kinderen – de groepen 7 en 8 van de Regenboogschool en de Wilhelminaschool zoeken het plezier in het theater. Samen met Myra de Groot Entertainment Producties bedenken zij en realiseren zij in één dag een heuse musical. Het verhaal ‘de zingende gravin’ is Amerongs erfgoed dat zich heeft afgespeeld op het Kasteel. Nog diezelfde dag wordt de musical in de Amerongse Andrieskerk opgevoerd voor school en familie.