Ons doel, wie wij zijn en meer over monumenten

Informatie

Open Monumentendag Amerongen, ons doel.

Het doel van Open Monumentendag Amerongen (OMDA) is het wekken en onderhouden van de belangstelling voor het Amerongse culturele erfgoed alsmede het versterken van de identiteit van Amerongen.

Wij doen dat door elk jaar, rond de tweede zaterdag in september, monumenten open te stellen voor publiek. In en om de opengestelde monumenten worden ondersteunende activiteiten georganiseerd zoals rondleidingen, presentaties, lezingen, tentoonstellingen en (muziek)voorstellingen. Dit alles rond een thema dat jaarlijks landelijk wordt vastgesteld. Wij maken hiervoor Thema- en Programmaboekjes en verspreiden deze o.a. huis-aan-huis in Amerongen.

 

De zogenaamde Generatielezing vindt als openingsavond plaats op de vrijdag in de week voorafgaand aan de Open Monumentendagen. Wij nodigen deskundige sprekers uit om in het licht van het thema hun lezing te geven.

De jeugd wordt betrokken middels Klassendagen.

Jaarlijks wordt met een gedicht een ode gebracht aan het culturele dorp Amerongen.

Voor meer specifieke informatie, zie het menu van deze website.

Met veel dank aan onze sponsoren!

Het comité Open Monumentendag Amerongen, wie zijn wij?

Het comité Open Monumentendag Amerongen bestaat uit:

Theo Joosten (vz),

Jacqueline Ruijs,

Ron van Rossum,

Harm Tenback,

Maarten van Heest,

Peter van Noortwijk.

 

Graag vernemen wij het van u als u tips hebt om de informatie op deze website te verbeteren of uit te breiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan historische informatie en/of fotomateriaal.

Wat is een monument?

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archelogosche of andere sociaal-culturele waarde. Lees meer hierover in Wikipedia of op de pagina van de landelijke website.

Hoe wordt een monument toegewezen?

Over de toewijzing van monumenten is veel vastgelegd. Klik hier voor meer informatie.

Op Monumenten.nl zijn alle gemeentelijke en provinciale monumenten te vinden. Momenteel vindt u 141.167 gebouwde en archeologische rijksmonumenten in de lijst, waarvan het merendeel woonhuis is.