Disclaimer

Stichting Open Monumentendag Amerongen is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor fouten of vergissingen in de tekst van deze site, noch voor onverhoopte schade die het gevolg is van het bezoek of deelname aan de, in het kader van de Open Monumentendagen, georganiseerde activiteiten.

Wijzigingen voorbehouden. Controleer programma op de betreffende dagen.