Go to Top

Landgoed Zuylestein

Op de grens tussen Leersum en Amerongen ligt langs de provinciale weg Utrecht-Arnhem (N225) de hoofdingang van het uit de veertiende eeuw daterende landgoed Zuylestein. Het adres: Rijksstraatweg 5 t/m 9, Leersum.
Via een in de negentiende eeuw door de Roermondse architect P. Cuypers (Rijksmuseum en Centraal Station Amsterdam) gebouwd monumentaal inrijhek betreedt u een historisch park dat uniek is in Nederland door de geheel intact gebleven oorspronkelijke renaissance stijl.

Stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau heeft als Heer van Leersum en Zuylestein veel wijzigingen doen aanbrengen aan zijn in de jaren dertig van de zeventiende eeuw aangekochte buitenplaats en park. Omstreeks 1640 kwam het in handen van zijn "natuurlijke" zoon Frederik van Nassau Zuylestein.

De ontwerptekeningen van de zeventiende eeuwse aanpassingen van het kasteel en park zijn voor een groot deel bewaard gebleven en zijn voor wat betreft het park en landgoed nog steeds actueel. In het midden van het park, nabij de "sterrenbossen" bevindt zich de ommuurde buitenplaats met het huidige landhuis als centraal punt. Het uit de Middeleeuwen daterende kasteel is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Engelsen gebombardeerd, met als gevolg had dat er gedurende enkele decennia na de oorlog weinig of geen aandacht werd besteed aan het landgoed.

Een nieuw elan
Midden jaren zestig is begonnen met de restauratie van de ongeveer acht honderd meter lange tuinmuren en de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie. Een nieuw beheersplan garandeerde een nieuwe toekomst van het landgoed, totdat rond 1980 de nazaten van de eerdergenoemde Frederik van Nassau Zuylestein op de oorspronkelijke plaats van het voormalige kasteel een nieuw landhuis in stijl bouwden. Met de bouw van het landhuis is werd ook een begin gemaakt met het herstel van de waterpartijen en bospercelen, de historische renaissancetuin en de moestuin. Door de combinatie van tuin, park, "grand-canals", landerijen en essenhakhoutpercelen vormt de buitenplaats weer een uniek ensemble op de Utrechtse Heuvelrug en in het bijzonder binnen het gebied van de Stichtse Lustwarande.

De eenentwintigste eeuw
Om in ook de toekomst de eenheid van het landgoed blijvende te kunnen garanderen is een aantal stichtingen actief op het landgoed, die onder andere in het leven zijn geroepen om op het landgoed nieuwe economische activiteiten op te starten, die een nieuwe openheid en exploitatievorm van het landgoed nastreven.


Wat is er te doen gedurende het jaar?

Landgoed Zuylestein biedt u veel mogelijkheden.
-Het is een officiële trouwlocatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
-vergaderlocatie
-schaapskudde en schaapskuddes komen regelmatig langs voor het onderhoud.
-Startpunt voor fietstochten, wandeltochten en rondleidingen (meer info in het informatiecentrum)
-Bed and Breakfast met diverse arrangementen (erfgoedlogies)
-Een bezoek (of wordt vrijwilliger) de moestuin. 

Rondleidingen
Op afspraak kunnen groepen door leden van de Stichting Vrienden van Landgoed Zuylestein rondgeleid worden door de tuinen en de lanen van het landgoed.

Alle rondleidingen beginnen op de voormalige ridderhofstede Wayenstein, onderdeel van het landgoed.
Rondleidingen worden gegeven in de periode mei tot en met oktober

Toegangsprijs per persoon € 5,00.
Hiervoor ontvangt u een rondleiding en koffie of thee. Het totale programma beslaat ca. 1 uur en 15 minuten.
(minimaal 10 deelnemers. Starttarief is dan € 50,00)

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-37417241. Of  een e-mail bericht sturen via info@landgoed-zuylestein.nl.

www.landgoed-zuylestein.nl

Landgoed Zuylestein - website