Go to Top

8
De Napoleonhuisjes

8

Nederstraat 7-11, De Napoleonhuisjes

De woningen zijn als armenhuisjes aan het eind van de 17de eeuw gesticht door kasteelvrouwe Margaretha Turnor. In haar testament van 1692 liet zij een bedrag van tweeduizend pond na aan de bewoners. De huisjes staan op de inventarislijst van kasteelgoederen uit 1721 vermeld als de “drie kleyne huisjes, staande en gelegen achter de kerk, naast de pastorie”. Ze bleven in het bezit van het kasteel tot 1853 toen de rentmeester D.C.J. Harmsen eigenaar werd. In 1963 zijn de panden 9-11 gekocht en gerestaureerd door K.F.O. James, oud-burgemeester van Gouda. Hij liet in de bovenlichten emblemen aanbrengen die betrekking hebben op Napoleon, omdat in de woningen, volgens de plaatselijke overlevering, in de Franse tijd militairen waren ingekwartierd. De huisjes staan daarom bekend als de Napoleonhuisjes.

De woningen zijn samengevoegd onder een laag zadeldak* met oud-Hollandse pannen, waarvan de nok evenwijdig loopt aan de straat. Elk van de wooneenheden heeft een symmetrische gevelindeling met in het midden een deur, geflankeerd door vensters met luiken. De dakkapellen van de nrs. 9 en 11 zijn precies boven de deuren geplaatst. De deuren hebben een snijraam*, met daarin gebrand: op nr. 9 een N (Napoleon) binnen een krans van bijen met daarboven een kroontje, op no. 11 een vergulde adelaar.