Go to Top

29
Landgoed Zuylestein

29

Rijksstraatweg 9a, Landgoed Zuylestein

Het Landgoed Zuylestein wordt al in het bisschoppelijk leenregister uit 1382 vermeld. Zuylestein is oorspronkelijk geen kasteel maar een ridderhofstad. In 1630 neemt stadhouder Frederik Hendrik bezit van dit oorspronkelijk middeleeuwse complex met bijbehorende gronden. Bekend is dat er omstreeks 1700 een ommuurde tuin was met duidelijk renaissancekenmerken. In 1945 bombardeerden de Engelsen het kasteel. Tussen 1981 en 1983 verrijst naast de oude plek het huidige gebouw, waarvan de vormen herinneren aan het oude kasteel.

Meer informatie: www.landgoed-zuylestein.nl