Go to Top

28
Rodenstein

28

Kersweg 28, Rodenstein

Het oude huis Rodenstein lag in de buurt van de huidige dwarshuisboerderij met dezelfde naam. Rodenstein lag meer in westelijke richting aan de verdwenen weg De Zuwe, die vanaf de Lekdijk naar Wayenstein liep. Het huis was begin 17de eeuw eigendom van de heren van Culemborg. In 1647 werd Rodenstein geveild. Oude tekeningen laten een huis zien dat qua bouwstijl dateert van rond 1630. Tot 1761 behoorde Rodenstein tot de kasteelbezittingen van Zuylestein. De huidige boerderij staat op het achterste gedeelte van de oost-west gerichte kavel waarop ook het oude pand stond.

De vijf traveeën* brede gevel van het voorhuis is symmetrisch ingedeeld met twee schuifvensters aan iedere kant van de deur. Alleen links zijn nog de oude vierentwintigruits-schuifvensters aanwezig. De woonkamer van de boerderij heeft nog een eiken bedstedewand. Tegen de linker zijde staat een iets teruggelegen aanbouw met een getoogde doorgang en twee vensters. De aanbouw is overkapt met een pannen zadeldak*. De puntgevel links heeft twee ovale venstertjes en een klein vierkant venster.