Go to Top

27
Drostehuis

27

Drostestraat 27, Drostehuis

In het Drostehuis woonde de drost die tezamen met schout en schepenen het bestuur van het gerecht vormde. Het Drostehuis werd in 1675 gebouwd op de fundamenten van een voormalige kapel die tijdens de Franse inval in 1672-1673 was verwoest. De kapel was via een poortje in de kasteeltuinmuur vanaf het kasteelterrein te bereiken. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn achter het huis enkele graven gevonden die wijzen op de aanwezigheid van de kapel. Het pand is opgetrokken in sobere classicistische* stijl. Het voorhuis bestaat uit een bouwlaag met omgaande kroonlijst* en een hoog schilddak* met dakkapellen. Een bordes tussen bakstenen muurtjes met ijzeren balustrades leidt naar de ingang in het midden van de gevel. Links is een kleine houten veranda gebouwd. Dwars op het voorhuis staat het achterhuis onder een wolfsdak*. In het huis heeft de romanschrijfster Elisabeth Maria Post (1755-1812) gewoond, wier vader drost, schout en watergraaf van Amerongen was. De natuur rond Amerongen – de uiterwaarden, de bouwlanden, de heidevelden en de bossen van de Utrechtse Heuvelrug – was haar grote inspiratiebron. Na de dood van haar vader volgde Elisabeth, tegen haar zin, haar moeder naar Arnhem. Het afscheid van Amerongen en zijn landelijke omgeving viel haar zwaar.