Go to Top

13
Het Wissel

13

Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat 37, Het Wissel

De eenvoudige dwarsboerderij is waarschijnlijk gebouwd tussen 1750 en 1800. Rond 1840 was de boerderij in bezit van de tabaksplanter Cornelis Versteegh. In 1861 werd tabaksplanter Pieter van Schouten Klaaszn eigenaar. Tot 2003 is het huis steeds in bezit gebleven van de familie Schouten. Toen het huis in 2003 door de familie Schouten werd verkocht en in handen kwam van de huidige eigenaar, is het volledig gerestaureerd. De in het voorhuis aanwezige eeuwenoude balken en een achtermuur van kloostermoppen* (mogelijk afkomstig van het kasteel) zijn bewaard gebleven. De naam van het huis op het hoofdgestel* van de ingang is gewijzigd van Schoutenhuis in Het Wissel. Deze naam refereert aan het destijds aanwezige wissel in de trambaan die ooit door de Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat (vroeger de Achterstraat) liep.

Het voorhuis van één bouwlaag ligt onder een zadeldak*, waarvan de nok parallel aan de straat loopt. De ingang is rechts in de tweede travee* geplaatst. Langs de voorgevel loopt een tuin waarin opnieuw knotlindes zijn geplant. Bij de topgevels zijn langs de dakrand in het metselwerk vlechtingen* toegepast. De gevel aan de rechterzijde is aan één zijde iets verbreed. Een open, 90 meter lange en 20 meter brede, onder architectuur aangelegde en in drieën gedeelde tuin geeft toegang tot het erf en een relatief kort achterhuis. Dit achterhuis staat haaks op het voorhuis. In de tuin zijn botanische rariteiten geplant. (Het huis is alleen tijdens Open Monumentendag op 14 september te bezichtigen.)