Go to Top

Kaart van “Amerongen – Kruispunt der wegen” door Robbert-Jan van der Veen @Plein06

In de Doornse Courant staat een artikel over de lezing die Robbert-Jan van der Veen gaf op de Generatielezing. Het kaartje dat bij dit artikel hoort vind u hier.
Geeft ons dat niet inspiratie om deze verbindingen te gaan realiseren?

Volgende week zal de hele presentatie te downloaden zijn op onze website.

schets_visie_totaal