Go to Top

Boeren, Burgers en Buitenlui in Amerongen

Het landelijk thema voor Open Monumentendag 2017 is ‘Boeren, burgers & buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie  begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus de rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak.
Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels, tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen.  Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

THEMABOEKJE ‘VERGEZICHTEN, DROMEN OVER AMERONGEN ANNO 2067’

Naast het programmaboekje biedt Stichting Open Monumentendag Amerongen alle inwoners het themaboekje 'Vergezichten, dromen over Amerongen anno 2067' aan, met daarin de verbeelding van twaalf Amerongers van hun dorp in de toekomst. Dit boekje wordt ook huis aan huis verspreid. Het programma van de Stichting Open Monumentendag haakt hier met de in dit boekje vermelde activiteiten op in.