Go to Top

Open Monumentendag 2016, op zaterdag 10 september, staat in het teken van Iconen en symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt. In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. De monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in ons dorp, zoals de kerktoren, het kasteel en de molen, maar ook in het ons omringende landschap.

Om het thema van dit jaar meer herkenbaarheid te geven benaderen we de activiteiten vanuit vier perspectieven: Vanuit het Monument, vanuit de Mens, vanuit het Milieu en vanuit de Maatschappij. Het programma om Open Monumentendag 2016 vanuit deze perspectieven invulling te geven begint al vorm te krijgen.

De traditionele Generatielezing zal weer plaatsvinden op vrijdag 2 september in Kasteel Amerongen. Op vrijdag 9 september zal de derde editie van de Klassendag plaatsvinden, waar deze keer meer dan 100 leerlingen aan deel zullen nemen!

Het volledige programma met de opgestelde monumenten en de activiteiten is bekend gemaakt! In ons Programmaboekje is hier alles over te lezen! Houdt u ook onze Facebookpagina in de gaten?