Go to Top

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap.

Een paar opvallende Amerongse onderwerpen met Europese impact gaan we dit jaar centraal stellen:
• Het is in 2018 honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. De Duitse keizer vluchtte naar Kasteel Amerongen.
• De Rijn is voor Amerongen de oudste verbinding met Europa, een levens- en transportader met een lange geschiedenis.
• Met de Napoleonschuur, het Tabaksteeltmuseum en de Andrieskerk heeft Amerongen een link met de Franse tijd; de inkwartiering van Frans-Bataafse soldaten. Europese tuin-, park- en landschapsstijlen vonden ook hun weg in Nederland, zoals op landgoed Zuylestein en Kasteel Amerongen.

Erfgoed is van ons allemaal en dat vieren we dit weekend, ook in Amerongen!

De traditionele Generatielezing zal weer plaatsvinden op vrijdag 31 augustus in Kasteel Amerongen. Op vrijdag 7 september zal de vierde editie van de Klassendag plaatsvinden, waar meer dan 150 Amerongse en Leersumse leerlingen aan deel zullen nemen!

Het programma met opgestelde monumenten en activiteiten wordt regelmatig uitgelicht op onze Facebookpagina, houdt u deze ook in de gaten?