Go to Top

Hoewel Open Monumentendag Amerongen dit jaar door het coronavirus geen doorgang kan vinden, bieden wij u toch met veel genoegen hierbij dit bijzondere themaboekje Leermonumenten in Amerongen aan. De generatielezing komt dit jaar ook te vervallen.

Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2020 staat educatie centraal. De titel van het thema is ‘Leermonument’.

Met dit thema sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Heritage and Education’.

Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van het leren in ons prachtige dorp Amerongen? In dit themaboekje staan we daar uitgebreid bij stil.

Amerongen klein? In inwonersaantal wel, maar groot in de rijkdom aan verhalen, aan de vele persoonlijke initiatieven binnen de gemeenschap en groots in het aantal mogelijkheden waarop men zich ook nu nog kan bekwamen op tal van kunstzinnige of sportieve terreinen.

De inhoud van dit themaboekje geeft een inkijk in de lerende historie van Amerongen. Niet meer, niet minder... Het kan dus zo zijn, dat er nog instanties of personen als ‘leermonument’ voor Amerongen onvoldoende of helemaal niet voor het voetlicht gebracht zijn. Aarzel in dat geval niet en breng daarvan verslag uit via:

info@openmonumentendagamerongen.nl. Verhalen die een aanvulling kunnen zijn op dit themaboekje worden dan geplaatst op deze website.

Op dit moment worden de publicaties van Open Monumentendag Amerongen nog huis-aan-huis verspreid. Tegenwoordig wordt steeds meer digitaal verstuurd. Wij oriënteren ons nu ook op het digitaal en duurzaam verspreiden van de programmaboekjes en themaboekjes, maar ook op het verzenden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Indien u graag digitaal op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen rondom de Open Monumentendag, maar ook als u in de toekomst graag het programmaboekje en themaboekje fysiek wilt blijven ontvangen, verzoeken wij u om zich te registreren door een e-mail te sturen. Dit kunt u doen naar: info@openmonumentendagamerongen.nl.

Uw e-mailadres wordt door de Stichting Open Monumentendag Amerongen geregistreerd en alleen gebruikt met als doel u te informeren over ontwikkelingen en activiteiten rondom de Open Monumentendag Amerongen en monumenten in Amerongen in het algemeen.

We wensen U heel veel leesplezier met dit themaboekje.

Stichting Open Monumentendag Amerongen:

Theo Joosten (vz), Jacqueline Ruijs, Henny Jansen, Liesbeth Ruitenberg, Harm Tenback,
René Cornelissen, Maarten van Heest

Bekijk ook onze Facebook pagina.